Mực 1 nắng
Giá mực một nắng loại 1 : 350.000/Kg
Số lượng : kg

Giá mực một nắng loại 1 : 350.000/Kg

Xem chi tiết tại : Giá mực một nắng

SẢN PHẨM LIÊN QUAN
cua cà mau chất lượng, không dây 3 con...