ma vach ,phan mem quan ly

Gà ác sống đã được làm sạch, chỉ đưa vào sử dụng, chế biến các món ăn khác nhau

Trong lượng : 750-800 gram

Giá : 85.000/con

Sản phẩm

Không tìm thấy sản phẩm nào!