Khổ qua tươi 1kg - 25.000đ

Bí đỏ hồ lô 1kg - 40.000đ

Thơm 1 trái - 25.000đ

Susu 1kg - 35.000đ

Bí xanh 1kg - 30.000đ

Hành lá 1kg - 70.000đ

Cà chua 1kg - 40.000đ

Hành lý sơn 1kg - 85.000đ

Tỏi khô 1kg - 90.000đ

Mực lá làm sạch loại lớn 200.000đ/kg

Mực lá làm sạch loại nhỏ - 180.000đ/kg

Chả ram tôm đất 180.000đ/kg

Chả cá nha trang 120.000đ/kg

Cá đù 1 nắng làm sạch (size lớn) 165.000đ/kg

Cá đù 1 nắng làm sạch (size nhỏ) 155.000đ/kg

Cá thu 1 nắng làm sạch (cắt khúc) 160.000đ/kg

Cá bạc má 1 nắng làm sạch 120.000đ/kg

Cà rốt tươi 1kg - 35.000đ

Củ sắn tươi 1 kg - 35.000đ

Khoai tây tươi 1kg - 35.000đ