tôm khô loại 1
tôm khô loại 1 giá 650k
Số lượng : 1kg
Thông tin chưa cập nhập!
Thông tin chưa cập nhập!
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
Giá mực khô loại 1: 720.000/kg