Khoai sọ 1kg
Khoai sọ 1kg - 35.000đ
Số lượng : kg
Thông tin chưa cập nhập!
Thông tin chưa cập nhập!
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
Bầu tươi 1kg - 25.000đ
Dưa leo tươi 1kg - 25.000đ
Khổ qua tươi 1kg - 25.000đ
Mướp tươi 1 kg - 25.000đ
Bí đỏ hồ lô 1kg - 40.000đ
Khoai mỡ 1 kg - 40.000đ