Khổ qua tươi 1kg
Khổ qua tươi 1kg - 25.000đ
Số lượng : kg
Thông tin chưa cập nhập!
Thông tin chưa cập nhập!
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
Cải thìa 1kg - 25.000đ
Thơm 1 trái - 25.000đ
Đậu cove 1kg - 25.000đ
Đậu bắp 1 kg - 25.000đ
Susu 1kg - 35.000đ
Chanh tươi 1kg - 30.000đ