Đặc sản trứng gà ác lộn
Giá trứng gà ác lộn: 5000/trứng
Số lượng :

Xem thêm tại: Trứng gà ác lộn

Thông tin chưa cập nhập!
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
Giá gà ác loại 700-800 gram: 85.000 /con
Giá gà ác nhỏ: 25.000/Con
Gà ác chuẩn tìm thuốc bắc, nhà cung cấp...